Akční lítáko pro přihlášení na kurzy a akce.

Skrýt
Akční lítáko pro přihlášení na kurzy a akce.

Skrýt
Akční lítáko pro přihlášení na kurzy a akce.

Skrýt

Proč děti ze školy téměř nic neumí?

Zamýšleli jste se někdy nad tím, jak je možné, že jste se ve škole 10 let učili angličtinu, ale po maturitě jste neuměli téměř nic? Jste někdy naštvaní sami na sebe, že jste s tím vším strávili tolik času, ale výsledek nikde? Že v těch školních jazycích musí být někde zakopaný pes? A víte, že máte tak trochu pravdu?

Účelem tohoto článku není kritizovat výuku angličtiny či jiných jazyků na základních či středních školách, ale spíše ukázat, proč v těchto lekcích nejsou výsledky takové, jaké bychom očekávali, chtěli či si přáli.

Moc dětí ve třídě

Prvním „problémem" angličtiny ve školách, který možná napadne mnohé z nás, je počet studentů. Vzpomeňte si na své hodiny – kolik vás sedávalo ve třídě? 15? 20? Někdy i 30? Ano, je tomu bohužel tak. Na jednu stranu je pochopitelné, že státní školy nemají takovou kapacitu ani možnosti, aby zajistily jednoho kvalitního lektora na každých pět dětí, avšak právě to je jádrem jednoho z důvodů, proč se děti jednoduše téměř nic nenaučí – nedostanou se totiž ke slovu, nebo si v lepším případě dokáží spočítat, kdy na ně přijde řada (to se však týká pouze těch, které dávají pozor).
Jakmile učitel děti nezapojuje nebo jich má ve třídě tolik, že je všechny ani zapojit nemůže, je skutečně nemožné je něco naučit. Je možné, že děti se po škole něco naučí doma, to však většinou nazpaměť a tak, aby to uměly především napsat – ke slovu se totiž nedostanou a známky dostávají pouze z testů. Není tedy výjimkou, že děti anglická slova čtou tak, jak se píší, a jejich učitel o tom ani neví.

Učitel, který učí pro...

Učitel, tak jako každý jiný pracovník, může své zaměstnání dělat z mnoha důvodů. Jedním z nich může být osobní rozvoj, dalším peníze, jiným seberealizace, v neposlední řadě obdiv atd. U mnohých zaměstnání tento důvod možná není tak důležitý, u učitele je tomu ale jinak. Aby si totiž studenti z lekcí odnášeli co nejvíce, stávali se samostatnými, schopnými používat to, co se naučili, a zároveň sebevědomějšími, musí hlavním učitelovým záměrem být je právě toto naučit. Musí to být zájem o studenta, o jeho pokrok, vzrůst, schopnosti, radost ze sebe sama. Správný učitel učí proto, že chce, aby jeho studenti byli samostatní a bez pomoci dokázali používat vše, co jim bylo předáno. Pokud za svým učením vidí svoji pravidelnou výplatu, svůj osobní rozvoj či fakt, že jej studenti obdivují za to, jak krásně a plynně mluví anglicky on, není to úplně v pořádku. Samozřejmě, že všechny tyto výhody může učení druhých také mít, avšak rozhodně nemohou stát na prvních místech učitelovy motivace.

Čeština

Zamyslete se nad tím, jak jste v 1., 2., 3., 4. atd třídě rozuměli svému rodnému jazyku, češtině. Věděli jste, co je to podmět, předmět, sloveso, přísudek, zájmeno, přívlastek? Nejspíše ne. Někteří z nás to neví dosud. To neznamená, že je to špatně, nebo že jsme hlupáci. Možná nás zkrátka jen vůbec nezajímá, co to ten podmět je, a nijak nám to nevadí ani po tom nelačníme. Pokud se však chceme učit cizí jazyk, bez znalosti toho mateřského to bohužel nepůjde. Aby učitel mohl zaručit, že děti budou správně skládat anglickou větu, jeho prvním předpokladem bude, že děti budou vědět, proč ji tak skládají. To znamená, že rozumí pojmům podmět, přísudek, předmět, dokáží s nimi pracovat a není jim to nepříjemné. Mnoho učitelů toto vůbec nevysvětluje, protože oni přece nejsou učitelé češtiny, angličtina se přeci chová jinak než čeština a tak dále. To všechno je sice pravda, učitel angličtiny však nese plnou zodpovědnost za to, že jeho studenti budou schopni komunikovat a rozumět anglicky – bez ohledu na to, co všechno to obnáší. Správný učitel kolem sebe nemáchá rukama a nerozčiluje se, co všechno že to to hloupé děcko neumí, ale jedná. Učí děti tomu, na čem záleží.

My v Perfect World víme, co funguje, a co ne, a učíme děti se zájmem, s láskou a smysluplně. Dáváme si velký pozor na to, co říkají, jak to říkají a jestli tomu rozumí. Záleží nám na nich.

 

Přečtěte si také Děti a angličtina - Jak na to, aby lekce nesly ovoce?.