Akční lítáko pro přihlášení na kurzy a akce.

Skrýt
Akční lítáko pro přihlášení na kurzy a akce.

Skrýt

Plete se nám (protože v tom nemáme jasno): Anglické předložky (on, in, at)

Jasný článek o anglických předložkách, jejich pravidlech a zákonech, který Vám pomůže se v nich vyznat a začít je mít v lásce. 

On. At. In. Of. … A mohli bychom pokračovat.

Anglické předložky – téma, na které většina studentů angličtiny hovor raději nezavádí. Pro mnohé jsou takovým světem pro sebe sama, světem bez pravidel, plným nahodilostí a víte co, zkrátka se je musíte naučit nazpaměť. Ale kdepak, tak zlé to s nimi zase není!

Příklad z praxe

Anglické předložky mají skutečně takový svůj svět, rozhodně nejsou stejné jako v češtině, a pokud je tak používáte, mnohdy neříkáte to, co byste rádi. Pojďme si dát velmi obvyklý příklad:

„We like to spend time on our cottage.“

Říká student v dobré víře, že to znamená: „Rádi trávíme čas na naší chatě.“

A ono skutečně znamená – jenže bohužel úplně doslova. Předložka „on“ totiž značí lokalizaci na povrchu. V této větě tedy mluvčí rád pobývá na střeše své chaty = na chatě (on our cottage).

Pokud by se pak chtěl vyjádřit správně a říci „na chatě“ ve smyslu na zahradě, v chatě, kolem chaty apod., zkrátka v prostoru chaty, pak je správně věta: „We like to spend time at our cottage.“

Předložka „at“ totiž vyjadřuje přesně tuto myšlenku – něco se vyskytuje v prostoru něčeho jiného, např.: at the airport (na letišti), at the cinema (v kině), at our parents´ place (u našich doma).

 

Jiným příkladem by mohla být věta:

 

„Our children like to eat meals from my husband.“

Studentka chce říci, že „Naše děti rádi jí jídla od mého manžela.“, ale ve skutečnost říká, že rádi jí jídla z jejího manžela. Předložka „from“ totiž říká, že něco z něčeho pochází. Například „from wood“ = ze dřeva, „from apples“= z jablek. Chce-li studentka říci větu správně, měla by ji formulovat takto: „Our children like to eat meals by my husband.“

Předložka „by“ značí, že něco bylo vytvořeno někým. Tedy například „by me“ – mnou, „by Peter“ – Petrem nebo „by Mozart“ – Mozartem/od Mozarta.

A takto bychom mohli pokračovat. Anglické předložky nerovnají se české, ale to neznamená, že se v nich není možné vyznat. Pojďme se podívat na základní pravidla těch, které se pletou úplně nejvíce:

a) Předložka on

Předložka on se používá ve dvou základních situacích, tedy jako předložka místní a jako časová.

 

Místní předložka on

- se používá tehdy, pokud chceme vyjádřit, že se něco vyskytuje na povrchu něčeho, a to buď na svislém nebo vodorovném. Např. tedy:

vodorovný povrch:

on the floor – na podlaze

There is a table on the floor. Na podlaze je stůl.

on water – na vodě

The bug is swimming on water. Ten brouk plave na vodě.

 

svislý povrch:

on walls – na zdech

There are pictures on walls. Na zdech jsou obrázky.

on the tree – na stromě

Can you see the sign on the tree? - Vidíš tu značku na tom stromě?

 

Časová předložka on

- používá se tehdy, pokud mluvíme o něčem ve spojitosti s jedním dnem, např.:

 

on Monday – v pondělí

a se všemi ostatními dny v týdnu (pozor – v češtině říkáme v pondělí)

 

on the 20th of May – 20.května

a u všech datumů

 

on my birthday – na mé narozeniny

je to jen jeden den

 

on The Christmas Day – na Štědrý den

on The New Year´s Day – na Nový rok

on The Valentine´s Day – na Svatého Valentýna

a se všemi ostatními svátky, které trvají jen jeden den

 

Zkuste si nyní sami napsat, jak byste řekli následující:

1. na okně

2. na jeho narozeniny

3. na naše výročí

4. v pátek

5. na zemi

6. 15.ledna

Správné odpovědi najdete pod článkem :)

b) Předložka at

Předložka at se taktéž může používat ve dvou situacích, a to jak v případě času, tak místa:

 

Místní předložka at

- se většinou užívá tehdy, chcete-li vyjádřit, že se něco vyskytuje/děje v prostoru něčeho – např.:

 

at the airport – na letišti

When will you arrive at the airport? - Kdy dorazíš na letiště?

at the theatre – v divadle

We spent nearly two hours at the theatre yesterday. - Včera jsme v divadle strávili skoro dvě hodiny.

 

- tato předložka se také dá používat místo předložky next to nebo by, které znamenají u:

at the window – u okna

We have some flowerpots at the window. - U toho okna máme nějaké květníky.

at the table – u stolu

Why isn´t she sitting at the table? - Proč nesedí u stolu?

 

předložky

Časová předložka at

- tato předložka se používá tehdy, mluvíme-li

a) o svátcích či akcích čítajících vícero dní než jen jeden

at Christmas – o Vánocích

We meet each other at Christmas. - Na Vánoce se potkáváme.

at Easter – o Velikonocích

What customs are common at Easter? - Jaké zvyky jsou na Velikonoce obvyklé?

 

b) v případě přesného času (hodin)

at five o´clock – v 5 hodin

Mary leaves her house at five o´clock every day. - Mary odchází z domu v pět hodin každý den.

at noon – v poledne

Are you going to have lunch at noon? - Budeš v poledne obědvat?

 

Nyní si můžete zkusit přeložit následující:

1. doma

2. o půlnoci

3. v práci

4. v půl šesté

5. v kině

6. ve škole

Správné odpovědi najdete pod článkem :)

 

c) Předložka in

- se používá také jak časově, tak místně, a to následně:

 

Místní předložka in

Tato předložka značí, že něco se vyskytuje přímo v něčem, zpravidla uvnitř – např.:

in the house – v domě

Who is in the house? - Kdo je v domě?

in classrooms – ve třídách

There are students in classrooms. - Ve třídách jsou studenti.

 

Časová předložka in

Tato předložka je na programu dne tehdy, pokud hovoříme o následujícím:

a) měsíce

in April – v dubnu

We celebrate his birthday in April. - V dubnu slavíme jeho narozeniny.

 

b) roky

in 1989 – v roce 1989

She was born in 1989. - Narodila se v roce 1989.

 

c) roční období

in spring – na jaře

The sun starts shining in spring. - Na jaře začíná svítit sluníčko.

 

d) části dne (+ vždy určitý člen the)

in the morning – ráno

Sarah drinks a cup of coffee in the morning. - Sára ráno pije šálek kávy.

 

Nyní si zkuste:

 

1. v létě

2. ve vzduchu

3. na podzim

4. odpoledne

5. v roce 2000

6. v prosinci

Správné odpovědi najdete zde:

 

- předložka „on“:

1. on a / the window

2. on his birthday

3. on our anniversary

4. on Friday

5. on the ground

6. od the 15th January

 

- předložka „at“:

1. at home (vazba bez členu)

2. at midnight

3. at work (vazba bez členu)

4. at half past five

5. at the cinema

6. at school (vazba bez členu)

 

- předložka „in“:

1. in summer

2. in the air

3. in autumn/fall

4. in the afternoon

5. in 2000

6. in December

 

Toto jsou základní pravidla třech základních anglických předložek – in, at, on. Mají i své výjimky a speciální situace, ale když se budete držet těchto zásad, není téměř nikdy co zkazit!

Držíme palce a těšíme se brzy u dalších předložek!