Akční lítáko pro přihlášení na kurzy a akce.

Skrýt
Akční lítáko pro přihlášení na kurzy a akce.

Skrýt

Nadační fond

Kdy a proč nadační fond PERFECT vznikl?

Nadační fond PERFECT je projektem manželů Paškových, spolumajitelů společnosti Perfect World. Vznikl z jejich svobodného rozhodnutí pomáhat v létě roku 2013. 

Jak nadační fond získává peníze? 

Cílem manželů Paškových bylo mít nadaci, která nebude závislá na sponzorech a dobré víře ostatních lidí, kteří ji podpoří. Chtěli být samostatní ve schopnosti shromažďovat na transparentním účtu nadačního fondu finance určené k pomoci potřebným, a proto vymysleli koncept vlastní podpory. 

Z každé lekce v Perfect World, jazykovce se srdcem, je odváděno 10kč právě na účely podpory vzdělání dětí z dětského domova Domino v Plzni.

V době, kdy Perfect World provozoval první neziskovou kavárnu v Čechách, byl i celý každoměsíční zisk kavárny věnován právě na nadační fond. Kavárna nebyla žádnou oficiální neziskovou organizací, byla pouze přídatným projektem Perfect World, který se tak snažil o rozšíření své působnosti v rámci podpory nadačního fondu. Veškerý měsíční zisk, který se kdy kavárně podařilo vyhospodařit, odešel právě na konto nadačního fondu PERFECT.

Co konkrétně nadační fond dělá? 

Na začátku svého fungování nadační fond PERFECT začal podporovat dětský domov Domino. Manželé Paškovi se v zimě roku 2013 setkali s jeho ředitelkou, paní Naďou Erbovou, se kterou se dohodli, že budou jeho prostřednictvím podporovat vzdělání jejích dětí. V současnosti tedy nadační fond PERFECT pomáhá dětem z tohoto dětského domova následujícím způsobem: 

a) Jazykové pobyty v zahraničí 

Každý rok od roku 2014 vysíláme jedno nebo dvě děti z tohoto dětského domova na jazykový pobyt v zahraničí /Anglie, Německo, Malta/, kde bydlí v tamní rodině a studují angličtinu či němčinu v tamní škole. 

b) Pravidelné lekce v Perfect World, jazykovce se srdcem 

Od roku 2014 pravidelně doučujeme děti z dětského domova Domino u nás ve škole, a to prozatím pouze angličtinu - pomáháme jim připravovat se na důležité životní zkoušky, zvládat anglické základy a cítit se v tomto jazyce dobře. 

c) Tábory s angličtinou 

Od roku 2015 mají děti z dětského domova Domino možnost vyrazit s Perfect World, jazykovkou se srdcem na dětské tábory s angličtinou, které jim dají příležitost se spolu s ostatním dětmi zlepšit nejen v angličtině a zažít smysluplný  a nezapomenutelný týden. 

 

Jak se finanční podpora vypočítává? 

Z každé odučené lekce je určeno 10kč na vzdělání dětí z DD Domino. Na konci měsíce tedy sečteme počet proběhlých lekcí a od této částky odečteme náklady na lektora, který učil lekce dětí z DD dodávané přímo ve škole nebo na táboře s angličtinou. Částku, která zbyde, odvádíme na transparentní účet NF PERFECT.

 

Jaké jsou naše výsledky? 

Rok 2014 

Letní jazykový pobyt v Anglii - Sandra Presslová 

lekce angličtiny - Jan Šnobl, Jan Durina

Rok 2015 

Letní jazykový pobyt v Anglii - Jan Mičan 

Doprava na letní jazykový pobyt ve Španělsku - Sandra Presslová

tábor s angličtinou - Dominik Serynek, Jan Pressl, Monika Majerová, Pavel Karoly

lekce angličtiny - Sandra Presslová, Alexandr Sýkora

Rok 2016 

Letní jazykový pobyt v Německu - Kristýna Šleisová

Letní jazykový pobyt na Maltě - Jan Pressl 

tábor s angličtinou - Jan Pressl, Kamil Novák 

lekce angličtiny - Adam Hickl, Denisa Petrošová, Sandra Presslová, Jan Mičan 

Rok 2017 

lekce angličtiny - Kamil Novák, Sandra Presslová, Adam Hickl, Jan Durina

Letní jazykový pobyt v Anglii - Jan Durina

Letní jazykový pobyt v Anglii - Kamil Novák

Rok 2018

Lekce angličtiny - Jan Pressl, Hana Kortanová, David Charousek

Tábor s angličtinou - Denis Havlíček, Ladislav Karoly

Rok 2019

Lekce angličtiny - Jan Pressl, Hana Kortanová, David Charousek, Denis Havlíček

Jaké jsou dlouhodobé vize nadačního fondu PERFECT? 

Manželé Paškovi by nadační fond PERFECT jednoho krásného dne rádi přeměnili v Perfect World Charity, nadaci, která bude mít za úkol po celém světě pomáhat tzv. pozitivní pomocí. Na tento cíl si Paškovi dávají cca 20 let, chtějí na něj být připraveni a vědět, že se mu mohou věnovat. 

Prvním bližším větším cílem je projekt školy v Africe - postavit v jedné z chudých afrických zemí nezávislou školu, která dá tamním dětem možnost smysluplného vzdělání, tamním dospělým možnost naučit se efektivně vyučovat a pomáhat tak druhým a českým nadšencům možnost zažít si jiný svět, který mohou pomoci zlepšit. 

Minulost 

V minulosti byli Paškovi také jednimi z iniciátorů a zakládajících členů nadačního fondu Andělé Afriky. Tento fond měl (má?) za účel pomáhat dětem z JAR, konkrétně z dětského domova The King´s Children´s Home. Dominika a Ondřej se však v po několika počátečních poradách rozhodli přestat se v tomto nadačním fondu nadále angažovat, jelikož jejich představy o fungování fondu se značně lišily od představ společníků - rozchod proběhl v dobrém a Paškovi přejí Andělům Afriky samé štěstí!