Akční lítáko pro přihlášení na kurzy a akce.

Skrýt
Akční lítáko pro přihlášení na kurzy a akce.

Skrýt

Kontakty

Perfect World, jazykovka se srdcem


Dominika Pašková
jednatelka

provozovna + sídlo společnosti:
Lidická 82, Plzeň, Bolevec 
(cca 0,5 km od sídla naší staré školy)
323 00 Plzeň

tel.: +420 608 618 889
IČO: 29157692
číslo účtu: : 4663657319/0800

e-mail: posta@perfect-world.cz
facebook: https://www.facebook.com/jazykovkasesrdcem

Úřední hodiny

Úřední hodiny u nás v jazykovce se srdcem jsou po domluvě,
dokážeme se přizpůsobit téměř jakémukoli času, který se hodí vám. Stačí zavolat nebo napsat email :-)

Platby u nás můžete provádět:

  • převodem na účet
  • hotově
  • poukázkami: Flexi pass, Dárkový pass, Smart pass, Fokus pass (vždy pouze max. do poloviny celkové částky)
  • benefit body

Základní podmínka dodávání služeb: 

Jakoukoli službu, kterou se u nás rozhodnete využít, můžete bezplatně zrušit nejdéle týden předem (kurzy, tábory, víkendové pobyty) či 24h předem (soukromé lekce, networkingové akce). Pokud tak učiníte déle, je nutné službu uhradit, jelikož jsme nuceni s Vaší účastí na ní počítat. 

Toto je závazná podmínka pro všechny naše služby bez výjimky. 

 

Vyplňte prosím Vaše celé jméno.
Vyplňte prosím Vaší emailovou adresu.
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Prosíme, věnujte několik minut následujícímu textu. Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našeho systémů a procesů. Níže naleznete informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobní údajů.

 

Jaké osobní údaje od vás potřebujeme a pro jaký účel

Registrace

Pro vytvoření účtu poskytujete společnosti Perfect World s.r.o., která je provozovatelem webových stránek www.perfect-world.cz, www.perfect-spring.cz, a eshopu www.perfect-word.cz (dále jen správce) osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa a přístupové heslo k účtu. Tyto údaje slouží pro vytvoření vašeho účtu na stránkách eshopu www.perfect-word.cz Při registraci rovněž vyplňujete (a nám poskytujete) tyto osobní údaje: Jméno, přijmení, telefon, ulice, město, PSČ a v případě firemních údajů název firmy, IČO a DIČ. Tyto osobní údaje používáme pouze pro vybavení objednávky Vámi objednaného zboží na eshopu www.perfect-word.cz.

E-mailing

Vaši e-mailovou adresu budeme dále používat pro vaše oslovování – Naším účelem je zvýšit kvalitu a radost ze života mnoha lidí, a proto emaily budou obsahovat vždy informace, které můžete použít ke zvýšení kvality svého života . Z e-mailingu se můžete kdykoliv odhlásit.

Zrušení účtu

Jako registrovaný uživatel máte možnost kdykoliv smazat svůj účet. Smazání vašeho účtu je zároveň považováno za odvolání výše uvedených souhlasů se zpracováním vašich osobních údajů. Pokud se tak rozhodnete, nebudou vám nadále zasílány e-mailová sdělení. Pokud se tak rozhodnete, budou vaše osobní údaje smazány do 30 dnů.

 

Po jakou dobu budeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu trvání Vašeho souhlasu, resp. do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Nakládání s vašimi osobními údaji

Zpracování vašich osobních údajů je prováděno správcem, tzn. k vašim osobním údajům budou mít přístup pouze pověření zaměstnanci společnosti Perfect World s.r.o.,
K vašim osobním údajům mohou mít dále přístup i tzv. zpracovatelé. Jedná se o třetí osoby, které pro správce zpracovávají pro daný účel vaše osobní údaje. K vašim osobním údajům takto budou mít přístup společnosti, které správci poskytují softwarové a technické služby. Tyto společnosti budou též dostatečně chránit vaše osobní údaje a jejich zpracování osobních údajů bude splňovat všechny požadavky Nařízení EU č. 2016/679 o zpracování osobních údajů. Přístup k vašim osobním údajům budou mít tyto společnosti jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. Jakékoliv jiné společnosti, které poskytují externí služby v rámci společnosti Perfect World s.r.o.budou mít přístup pouze k anonymizovaným údajům, tzn. nebudou mít přístup k vašim osobním údajům. 
Při zpracování vašich osobních údajů nebude docházet k profilování na základě automatizovaného zpracování a vaše osobní údaje nebudou zasílány mimo EU.

 

Poučení o vašich právech

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, nemáte žádnou povinnost jej poskytnout a můžete ho kdykoliv odvolat formou: 
- písemného doporučeného dopisu řádně doručeného společnosti Perfect World s.r.o., na adresu sídla 
- zasláním e-mailu na: posta@perfect-world.cz 
- nebo přímo v emailu zaslaného od nás formou newslettru

V případě, že souhlas se zpracováním osobních údajů správci neposkytnete nebo udělený souhlas odvoláte, nehrozí vám žádné sankce. Pokud tak ale učiníte, nebude možné pro daný účel zpracovávat vaše osobní údaje, takže vám již nebude umožněno zasílání e-mailů s informacemi od společnosti Perfect World s.r.o.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování vašich osobních údajů, které hnutí zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (např. na základě oprávněného zájmu hnutí pro prokázání vámi udělení souhlasu). 

Jako subjekt osobních údajů máte právo: 
- kdykoliv odvolat udělený souhlas, 
- požadovat po nás informaci, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, dále tyto údaje aktualizovat nebo opravit, 
- požádat nás o výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracování již dále není důvod, 
- požádat nás o omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování. 

K výkonu těchto práv se na nás můžete obrátit písemně na níže uvedenou adresu sídla správce nebo e-mailem na adresu posta@perfect-world.cz

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Požádáte-li o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých osobních údajů, je správce povinnen vám tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti.
Správce je oprávněn v případě opakované či neodůvodněné žádosti poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené. 

Perfect World s.r.o.
IČO: 29157692 IČO:CZ29157692
se sídlem Lidická 502/82, 323 00 Plzeň Česká republika,
zapsané v obchodním rejstříku
u Krajského soudu v Plzni vedená pod spisovou značkou C 27547

 


e-mail: 
posta@perfect-world.cz